AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA NAPĘDZAJĄCA CHIŃSKI WZROST POWINNA BYĆ KORZYSTNA DLA CNY

„Podczas gdy wzrost w Stanach Zjednoczonych i Europie spadł poniżej potencjału i oczekuje się, że utrzyma się na tym poziomie w 2023 r., oczekuje się, że dynamika gospodarki chińskiej utrzyma się na zbliżonym poziomie przez oba lata. Co więcej, aktywność gospodarcza napędzająca ten wzrost powinna być korzystna dla waluty, a inwestycje podejmowane w gospodarce mają na celu zwiększenie wydajności, produktywności i zwiększenie bilansu handlowego”.

„Bieżące reformy podejmowane przez władze i początkowe wyceny akcji wspierają również przepływy finansowe do Chin, oprócz tych związanych z handlem”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →