Agresja Powella. Akcje mogą spaść o 20%

Prezes Powell, zgodnie z naszymi oczekiwaniami zasygnalizował, że Rezerwa Federalna będzie nadal podnosić stopy procentowe, dopóki inflacja nie zostanie w pełni opanowana.

Jego dokładne słowa: „Będziemy trzymać się tego, dopóki nie będziemy pewni, że praca została wykonana”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →